Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+63B1
Tổng nét: 12
Bộ: thủ 手 (+8 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱𢪒
Nét bút: ノ一一丨ノ一一丨ノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bà thủ (đứa chuyên móc túi)