Có 3 kết quả:

taotraotrau
Âm Nôm: tao, trao, trau
Unicode: U+6414
Tổng nét: 12
Bộ: thủ 手 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一フ丶丶丨フ一丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/3

tao

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

tao (gãi)

trao

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trao đổi, trao tay

trau

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

trau chuốt