Có 4 kết quả:

mọ
Âm Nôm: , , , mọ
Unicode: U+6478
Tổng nét: 13
Bộ: thủ 手 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨丨丨フ一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/4

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mò mẫn

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

mó vào

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

mô sách (tìm tòi)

mọ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

tọ mọ