Có 4 kết quả:

laolaulạotrau
Âm Nôm: lao, lau, lạo, trau
Unicode: U+6488
Tổng nét: 15
Bộ: thủ 手 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丶ノノ丶丶ノノ丶丶フフノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 1

Dị thể 4

1/4

lao

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lao xao

lau

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

khăn lau

lạo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lục lạo

trau

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trau chuốt