Có 4 kết quả:

ngoéonhéonãonạo
Âm Nôm: ngoéo, nhéo, não, nạo
Âm Hán Việt: nạo
Âm Pinyin: náo
Unicode: U+6493
Tổng nét: 15
Bộ: thủ 手 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨一一丨一一丨一一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 3

Dị thể 4

1/4

ngoéo

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ngoéo tay

nhéo

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

la nheo nhéo

não

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

não nùng

nạo

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nạo sạch; nạo dưỡng dưỡng (gãi ngứa)