Có 3 kết quả:

dặtthátđặt
Âm Nôm: dặt, thát, đặt
Âm Hán Việt: thát
Âm Pinyin:
Unicode: U+64BB
Tổng nét: 15
Bộ: thủ 手 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨一丶ノ一一一丨丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

Dị thể 10

1/3

dặt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dè dặt; dìu dặt

thát

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

thát (đánh đòn)

đặt

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bày đặt; cắt đặt; sắp đặt