Có 2 kết quả:

chiếngchính
Âm Nôm: chiếng, chính
Unicode: U+653F
Tổng nét: 9
Bộ: phác 攴 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丨一ノ一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

chiếng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tứ chiếng (bốn phương tụ lại)

chính

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

triều chính, chính đảng, chính phủ, chính biến; bưu chính