Có 2 kết quả:

vonvăn
Âm Nôm: von, văn
Unicode: U+6587
Tổng nét: 4
Bộ: văn 文 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丶一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

von

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

chon von

văn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

văn chương