Có 1 kết quả:

thương
Âm Nôm: thương
Unicode: U+65A8
Tổng nét: 8
Bộ: cân 斤 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ丨一ノノノ一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

thương

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thương (cái bú cây vuông)