Có 2 kết quả:

đoánđoạn
Âm Nôm: đoán, đoạn
Unicode: U+65B7
Tổng nét: 18
Bộ: cân 斤 (+14 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ丶フフ丶一フフ丶フフ丶フノノ一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

đoán

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chẩn đoán, phỏng đoán, xét đoán

đoạn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đoạn trường; đứt đoạn; lũng đoạn