Có 2 kết quả:

phươngvuông
Âm Nôm: phương, vuông
Unicode: U+65B9
Tổng nét: 4
Bộ: phương 方 (+0 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 丶一フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

phương

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bốn phương

vuông

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

vuông vức