Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+65E0
Tổng nét: 4
Bộ: vô 无 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 4

Dị thể 3

1/1

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vô định; vô sự