Có 4 kết quả:

minhmiêngmênhmừng
Âm Nôm: minh, miêng, mênh, mừng
Âm Hán Việt: minh
Âm Pinyin: míng
Âm Nhật Bản: akarui, akeru, akiraka
Âm Quảng Đông: ming4
Unicode: U+660E
Tổng nét: 8
Bộ: nhật 日 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一ノフ一一
Thương Hiệt: AB (日月)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 9

Dị thể 6

1/4

minh

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

minh mẫn, thông minh

miêng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phân miêng (phân minh)

mênh

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mênh mông

mừng

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

vui mừng