Có 2 kết quả:

muộnvãn
Âm Nôm: muộn, vãn
Unicode: U+665A
Tổng nét: 11
Bộ: nhật 日 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一ノフ丨フ一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

muộn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chiều muộn; muộn màng

vãn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vãn ngày, vãn việc