Có 2 kết quả:

mộ
Âm Nôm: , mộ
Âm Hán Việt: mộ
Âm Pinyin:
Unicode: U+66AE
Tổng nét: 14
Bộ: nhật 日 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨丨フ一一一ノ丶丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 6

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

tối mò

mộ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mộ tịch (chiều tối)