Có 1 kết quả:

man
Âm Nôm: man
Âm Hán Việt: mạn
Âm Pinyin: mán, màn
Unicode: U+66FC
Tổng nét: 11
Bộ: viết 曰 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿳
Nét bút: 丨フ一一丨フ丨丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 4

1/1

man

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lan man