Có 2 kết quả:

bằngbẵng
Âm Nôm: bằng, bẵng
Âm Hán Việt: bằng
Âm Pinyin: péng
Âm Nhật Bản: tomo
Âm Quảng Đông: pang4
Unicode: U+670B
Tổng nét: 8
Bộ: nguyệt 月 (+4 nét)
Lục thư: hội ý & tượng hình
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ一一ノフ一一
Thương Hiệt: BB (月月)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 9

Dị thể 1

1/2

bằng

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bằng hữu

bẵng

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

bỏ bẵng