Có 2 kết quả:

mùivị
Âm Nôm: mùi, vị
Unicode: U+672A
Tổng nét: 5
Bộ: mộc 木 (+1 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

mùi

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giờ mùi

vị

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

vị thành niên