Có 2 kết quả:

vuvụ
Âm Nôm: vu, vụ
Unicode: U+6745
Tổng nét: 7
Bộ: mộc 木 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨ノ丶一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/2

vu

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cây tầm vu

vụ

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

con vụ (con quay)