Có 3 kết quả:

nhàiquequế
Âm Nôm: nhài, que, quế
Unicode: U+6842
Tổng nét: 10
Bộ: mộc 木 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨ノ丶一丨一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/3

nhài

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cây nhài

que

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

que củi

quế

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vỏ quế