Có 1 kết quả:

nghiệp
Âm Nôm: nghiệp
Unicode: U+696D
Tổng nét: 13
Bộ: mộc 木 (+9 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿳
Nét bút: 丨丨丶ノ一丶ノ一一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 5

1/1

nghiệp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sự nghiệp