Có 2 kết quả:

hèmkhem
Âm Nôm: hèm, khem
Tổng nét: 14
Bộ: mộc 木 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶丶ノ一フ一一丨丨ノ丶
Thương Hiệt: DTXC (木廿重金)
Unicode: U+69CF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hàn:

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 62

1/2

hèm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giập hèm (lỗ đục vào gỗ để ngậm lấy mộng)

khem

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

khem (cái cây cắm ra cho biết trong nhà có việc kiêng cữ)