Có 1 kết quả:

chỉ
Âm Nôm: chỉ
Unicode: U+6B62
Tổng nét: 4
Bộ: chỉ 止 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

chỉ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đình chỉ