Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Unicode: U+6B66
Tổng nét: 8
Bộ: chỉ 止 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 一一丨一丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nghề võ; võ đài

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vũ lực