Có 2 kết quả:

cầu
Âm Nôm: , cầu
Unicode: U+6C42
Tổng nét: 7
Bộ: thuỷ 水 (+3 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一丨丶一ノ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cù lét; cù rù

cầu

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cầu cứu, thỉnh cầu, cầu nguyện; cầu hôn; cầu toàn