Có 2 kết quả:

ô
Âm Nôm: ô,
Unicode: U+6C5A
Tổng nét: 6
Bộ: thuỷ 水 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

ô

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ô danh

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

hoen ố