Có 6 kết quả:

ópướpấpậpọpụp
Âm Nôm: óp, ướp, ấp, ập, ọp, ụp
Unicode: U+6D65
Tổng nét: 10
Bộ: thuỷ 水 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一丨フ一フ丨一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/6

óp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

óp ép

ướp

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ướp hương; ướp xác

ấp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ẩm thấp

ập

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đổ ập xuống

ọp

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

ọp ẹp

ụp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ụp lặn