Chưa có giải nghĩa theo âm Nôm, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách:
Âm Nôm: bằng, phùng
Tổng nét: 11
Bộ: thuỷ 水 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノフ一一ノフ一一
Thương Hiệt: EBB (水月月)
Unicode: U+6DDC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: băng, phanh
Âm Pinyin: péng, píng
Âm Quảng Đông: paang4, pang4, ping1

Tự hình 2

Dị thể 4