Có 2 kết quả:

ứa
Âm Nôm: , ứa
Âm Hán Việt:
Âm Pinyin: ,
Unicode: U+6DE4
Tổng nét: 11
Bộ: thuỷ 水 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一丶一フノノ丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 2

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nước ứ đọng

ứa

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ứa lệ