Có 3 kết quả:

bợnviênvởn
Âm Nôm: bợn, viên, vởn
Unicode: U+6E72
Tổng nét: 12
Bộ: thuỷ 水 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一ノ丶丶ノ一一ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/3

bợn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bợn nhơ

viên

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

viên (nước chảy chậm)

vởn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lởn vởn