Có 6 kết quả:

choánchuẩnchốnchủntrúngtrốn
Âm Nôm: choán, chuẩn, chốn, chủn, trúng, trốn
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノ丨丶一一一丨一一丨
Thương Hiệt: EGJ (水土十)
Unicode: U+6E96
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Tự hình 3

Dị thể 4

1/6

choán

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

choán chỗ, choán đất (chiếm)

chuẩn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tiêu chuẩn; chuẩn bị; chuẩn mực

chốn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nơi chốn

chủn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ngắn chun chủn

trúng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bắn trúng

trốn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trốn thoát