Có 6 kết quả:

choánchuẩnchốnchủntrúngtrốn
Âm Nôm: choán, chuẩn, chốn, chủn, trúng, trốn
Âm Hán Việt: chuẩn, chuyết
Âm Pinyin: zhǔn
Unicode: U+6E96
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶丶一ノ丨丶一一一丨一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 3

Dị thể 4

1/6

choán

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

choán chỗ, choán đất (chiếm)

chuẩn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tiêu chuẩn; chuẩn bị; chuẩn mực

chốn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nơi chốn

chủn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ngắn chun chủn

trúng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bắn trúng

trốn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trốn thoát