Có 3 kết quả:

niệunịchnịu
Âm Nôm: niệu, nịch, nịu
Unicode: U+6EBA
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一フ一フ丶一フ一フ丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/3

niệu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

niệu đạo

nịch

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chắc nịch

nịu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nũng nịu