Có 2 kết quả:

sạchđịch
Âm Nôm: sạch, địch
Âm Hán Việt: địch
Âm Pinyin:
Âm Nhật Bản: arau
Âm Quảng Đông: dik6
Unicode: U+6ECC
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一ノ丨丨ノフ丶一丨ノ丶
Thương Hiệt: EOLD (水人中木)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 1

Dị thể 3

1/2

sạch

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sạch sẽ, quét sạch

địch

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

địch trừ (gột rửa)