Có 2 kết quả:

hốivị
Âm Nôm: hối, vị
Unicode: U+6ED9
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一ノ丨丶一一一丨一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

hối

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hối đoái

vị

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tự vị