Có 3 kết quả:

liêulạolẻo
Âm Nôm: liêu, lạo, lẻo
Âm Hán Việt: lạo, liêu
Âm Pinyin: láo, lǎo, lào, liáo, liǎo
Unicode: U+6F66
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一ノ丶丶ノ丨フ一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 3

Dị thể 2

1/3

liêu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

liêu (vội vàng): liêu thảo

lạo

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lạo (nước ứ đọng): lạo oa địa (chỗ đất trũng có nước)

lẻo

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trong leo lẻo