Có 3 kết quả:

hòihóihội
Âm Nôm: hòi, hói, hội
Unicode: U+6F70
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一丨フ一丨一丨フ一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/3

hòi

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

hói

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đào mương vét hói

hội

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hội đào (chạy toán loạn), hội bại (thua liểng xiểng)