Có 3 kết quả:

vuốtvọtxế
Âm Nôm: vuốt, vọt, xế
Âm Hán Việt: tiết
Âm Pinyin:
Unicode: U+6F77
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一ノ一丶ノ一丶フ一一一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 3

1/3

vuốt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vuốt ve

vọt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nước vọt ra

xế

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xế can (gạn ho khô)