Có 1 kết quả:

chuôm
Âm Nôm: chuôm
Unicode: U+6F79
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一丨ノ丶一丨ノ丶一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

chuôm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tát chuôm, ao chuôm