Có 3 kết quả:

tả
Âm Nôm: , , tả
Unicode: U+7009
Tổng nét: 18
Bộ: thuỷ 水 (+15 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一丶丶フノ丨一フ一一ノフ丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/3

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

dòng dã; dã rượu

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

tầm tã

tả

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tả sách, tả thực