Có 1 kết quả:

diệt
Âm Nôm: diệt
Unicode: U+706D
Tổng nét: 5
Bộ: hoả 火 (+1 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶ノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 3

1/1

diệt

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

diệt giặc; diệt vong; tiêu diệt