Có 1 kết quả:

diệt
Âm Nôm: diệt
Tổng nét: 5
Bộ: hoả 火 (+1 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一丶ノノ丶
Thương Hiệt: XMF (重一火)
Unicode: U+706D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: diệt
Âm Pinyin: miè
Âm Quảng Đông: mit6

Tự hình 2

Dị thể 3

1/1

diệt

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

diệt giặc; diệt vong; tiêu diệt