Có 1 kết quả:

viêm
Âm Nôm: viêm
Unicode: U+708E
Tổng nét: 8
Bộ: hoả 火 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶ノノ丶丶ノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 5

1/1

viêm

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

viêm nhiệt