Có 3 kết quả:

saoxàoxáo
Âm Nôm: sao, xào, xáo
Unicode: U+7092
Tổng nét: 8
Bộ: hoả 火 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶丨ノ丶ノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/3

sao

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sao thuốc

xào

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

xào nấu, xào khô, chiên xào

xáo

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xáo trộn, xáo măng, xào xáo