Có 2 kết quả:

vờnyên
Âm Nôm: vờn, yên
Unicode: U+7109
Tổng nét: 11
Bộ: hoả 火 (+7 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一丨一丨一一フ丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

vờn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chờn vờn

yên

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

tất yên (liền sau đó); tha tâm thất tại yên(tâm trí ở đâu đâu)