Có 2 kết quả:

hươmhầm
Âm Nôm: hươm, hầm
Unicode: U+7113
Tổng nét: 11
Bộ: hoả 火 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶ノ丶丶フ丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

1/2

hươm

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

vàng hươm

hầm

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nấu hầm