Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Âm Hán Việt: ,
Âm Pinyin: ,
Âm Nhật Bản: nai, nakare
Âm Quảng Đông: mou4
Unicode: U+7121
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノ一一丨丨丨丨一丶丶丶丶
Thương Hiệt: OTF (人廿火)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 7

Dị thể 15

1/2

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nam mô a di đà phật

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vô ích