Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+7166
Tổng nét: 13
Bộ: hoả 火 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一一ノフ丨フ一丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xuân phong hoà hú (ấm áp)