Có 3 kết quả:

uấtủi
Âm Nôm: , uất, ủi
Unicode: U+71A8
Tổng nét: 15
Bộ: hoả 火 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: フ一ノ一一丨ノ丶一丨丶丶ノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình

Dị thể

1/3

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

uý lạo

uất

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khí uất

ủi

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bàn ủi (bàn là)