Có 2 kết quả:

nhennhiên
Âm Nôm: nhen, nhiên
Unicode: U+71C3
Tổng nét: 16
Bộ: hoả 火 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶ノフ丶丶一ノ丶丶丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

nhen

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhen lửa

nhiên

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nhiên (châm lửa)