Có 1 kết quả:

diệu
Âm Nôm: diệu
Unicode: U+71FF
Tổng nét: 18
Bộ: hoả 火 (+14 nét)
Lục thư: hội ý & hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶フ丶一フ丶一ノ丨丶一一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 3

1/1

diệu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)