Có 3 kết quả:

viênvénvươn
Âm Nôm: viên, vén, vươn
Unicode: U+7230
Tổng nét: 9
Bộ: trảo 爪 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿳
Nét bút: ノ丶丶ノ一一ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình

Dị thể

1/3

viên

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

viên (từ điểm đó)

vén

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

von vén

vươn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vươn lên